Doelgroepen

JCR-Judo streeft er naar om judo te brengen naar iedereen die er belangstelling voor heeft. Pas je door je lichamelijke of geestelijke beperking niet in de reguliere judo les dan probeert JCR-Judo een les uur te vinden of te maken waar jij op jou manier kan komen sporten. Het doel van JCR-Judo is iedereen te laten sporten op hun eigen niveau.
JCR-Judo is ook voor kinderen en jeugd met een indicatie van Bureau Jeugdzorg, overgewicht, obesitas, motorische achterstanden of een verminderde weerbaarheid, kinderen en jeugd met gedragsproblemen, en lichamelijke of geestelijke beperking

Onze sponsors