Doelgroepen

JCR-Judo streeft er naar om judo te brengen naar iedereen die er belangstelling voor heeft. Pas je door je lichamelijke of geestelijke beperking niet in de reguliere judo les dan probeert JCR-Judo een les uur te vinden of te maken waar jij op jou manier kan komen sporten het doel van JCR-Judo iedereen te laten sporten op hem, haar eigen niveau 
JCR-Judo is ook voor kinderen met een indicatie van Bureau Jeugdzorg, jeugd met overgewicht of obesitas, jeugd met motorische achterstanden of een verminderde weerbaarheid, kinderen en jeugd met gedragsproblemen; een lichamelijke of geestelijke beperking

Onze sponsors