Funkey-Judo

De sleutel tot plezier in sporten en bewegen voor de allerjongsten: vanaf 2 jaar

Jeugdjudo bij JCR-Judo begint voor de allerjongsten samen met één ouder naast een perfecte voorbereiding op jeugdjudo is het de ideale les voor een goede ontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. De mentale en fysieke vaardigheden die jonge kinderen opdoen in de lessen zullen hun persoonlijke ontwikkeling die jonge kinderen opdoen in de lessen zullen hun persoonlijke ontwikkeling enorm stimuleren. Spelenderwijs leren kinderen bewegen, rollen, rennen, klimmen en klauteren. Maar ook zorg dragen voor elkaar en functioneren in een groep zijn belangrijke vaardigheden waar ze spelenderwijs mee in aanraking komen. Ouders leren verantwoord stoeien met hun kind. De kinderen leren om te luisteren naar instructies en om samen te werken. Doordat de lessen in speelse vorm worden gegeven, sluit het geheel aan op de belevingswereld van het kind.

Wat willen wij?

JCR-Judo heeft zich samen met onze CIOS geschoolde sportleraren gespecialiseerd in judo-gymlessen voor de jongste doelgroep: peuters en kleuters. Plezier in sport en bewegen staat bij ons voorop. Het plezier dat wij hebben in het sporten en bewegen, willen we graag overbrengen op dekinderen. Er is niet veel aanbod voor kinderen in de jonge leeftijd 2 t/m 4 jaar oud, dit terwijl uit onderzoek blijkt dat het juist goed is om op jongen leeftijd al te starten met sporten en bewegen. Kinderen hebben zelf twee keer zoveel beweging nodig als volwassenen! De lessen die wij bieden vinden plaats in een gymzaal in de buurt en laten de kinderen kennis maken met verschillende beleggingsvormen van uit een judobril gezien. Doordat de docenten veel kennis hebben van de diverse sporten en over de ontwikkeling van het jongste kind, worden de oefeningen op maat aangeboden en kunnen wij ook de ouders iets eren over de oefeningen die wij doen!

Hoe doen wij dat?

Er word lesgegeven op de “JCR-Judo-sportbewegingsmanier”. Elke les heeft zijn eigen thema en oefeningen kinderen ontwikkelen op een speelse manier hun motoriek, door te rollen, rennen, trekken, duwen, werpen, vallen, klimmen, springen, dansen, mikken en balanceren.

De Funkey-judo lessen laten de kinderen veel bewegenen we dagen kinderen uit om nieuwe dingen te ontdekken! Doordat er ook anderekinderen in de les aanwezig zijn, helpen we de kinderen met het delen vanmateriaal, op hun beurt wachten en samenwerken. Ook op sociaal gebied zijn onzelessen dus een goede aanvulling. Daarnaast proberen we tijdens de les hetpositieve te benadrukken en de kinderen groeien en ontwikkelen op veel verschilden gebieden

Lidmaatschap Funkey-Judo

Voor de Funkey-judo lessen kunt u zich na de proefles van € 7,50 inschrijven voor en periode van 6 weken voor € 60,00 per periode,
Start 2e periode van 6 weken achterelkaar op 30 maart 2019
1e les op 30 maart om 16:00 uur.
2e les op 6 april om 16:00 uur.
3e les op 13 April om 16:00 uur
4e les op 11 mei om 16:00 uur
5e les op 18 mei om 16:00 uur
6e les op 25 mei om 16:00 uur
in haal les op 8 juni om 16:00 uur
3e periode 2019 proefles is op zaterdag 8 juni.

En dan de volgende stap

Als kinderen de vijfjarige leeftijd bereikt hebbenkunnen ze jeugdjudo lessen gaan volgen. Jeugdjudo richt zich op kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar en is gestikt voor jongens en meisjes. Iedereen kan aan judo doen. JCR-Judo is al jaren een begrip in de sportwereld. Al sinds 2006 worden er vele locatie in Barendrecht en Rotterdam judo lessen gegeven onder devlag van JCR-Judo Wekelijks gaan er ruim 600 kinderen naar een van de vele lessen bij hun in de buurt.

Onze sponsors