Recreatief en prestatief Judo
Voor alle leeftijden

Vertrouwenspersoon

Waarom?

JCR-Judo vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve club zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijk club voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk.Binnen JCR-Judo gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in ontwikkeling en iedereen helpt en werkt met een betrokken hart. Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet  thuis  voelt;  met  een  probleem  kampt  waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning  en advisering; de vertrouwenspersoon bied je een luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon   in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt en hem of haar persoonlijk begeleiden of doorverwijzen.

Voor wie:

Elk lid (of de ouders), elke vrijwilliger en personeelslid van JCR-Judo kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men  over integriteitschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij.

Rol:

De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon om preventieve maatregelen te nemen.

Integriteitsschendingen

Deze zijn als volgt samen te vatten:

Status binnen de vereniging:

De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van JCR-Judo en maakt in deze functie geen deel uit van stichting J.C.R.

Eenmaal per jaar  brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de voorzitter van JCR-Judo  over haar werkzaamheden. De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Wie is de vertrouwenspersoon binnen J.C.R.-Judo?

De vertrouwenspersoon voor de stichting JCR-Judo, is mr. Margriet Maris bereikbaar via margriet@hetvolstevertrouwen.nl tel 0102307349 of 06-51166161

Onze sponsors