Recreatief en prestatief Judo
Voor alle leeftijden

Graduatie systeem

Judo banden systeem
Judo is een traditionele Japanse vechtsport die is opgebouwd rond het systeem van kyu-graden (van 6e kyu tot 1e kyu) en dan-graden (vanaf 1e dan en hoger).

Voordat je naar het volgende niveau kunt gaan, moet je elke kyu-graad beheersen. Elke kyu-graad, aangegeven met een kleurband, vereist specifieke technieken en vaardigheden, waarbij een gevorderd begrip van de basisprincipes van judo en bekwaamheid in complexere worpen, grondtechnieken en andere aspecten van de sport nodig is.

Het judosysteem is ontworpen om een progressief leerproces te ondersteunen. Meestal begin je met de lagere kyu-graden en werk je jezelf omhoog door regelmatige training en examens te doen.

De snelheid waarmee technieken worden beheerst, verschilt per persoon en leeftijd hangt af van de tijd die je aan de sport kan besteedden.

Examens worden tweemaal per jaar gehouden. januari/februari en in juni.  Als je alle technieken en begrippen beheerst voor je volgende kyu-graad, kun je gerust deelnemen. Als dit niet het geval is, is het beter om nog even te wachten en een examen over te slaan.

Het slippenexamen biedt jeugd tot in het geboorte jaar dat ze 12 jaar worden de kans om de voortgang van judoka’s te meten en te erkennen. Een Slip aan het einde, op de band van een judoka, vertegenwoordigen verschillende niveaus van vaardigheid en ervaring. Het behalen van een slip toont aan dat een judoka bepaalde technieken, kennis en begrip van judo heeft laten zien, waardoor slippen een doel vormen voor jeugdjudoka’s om naar toe te werken.

Slippenexamens stellen instructeurs in staat te beoordelen of een judoka klaar is voor het volgende niveau. Deelname aan een judo-examen is afhankelijk van de duur van het lidmaatschap en de behaalde kyu-graden. Voor het Kyugraad examen is lidmaatschap van de Judo Bond Nederland verplicht. Het behalen van examens wordt officieel erkend en vastgelegd bij de Judo Bond Nederland en kan worden ingeschreven in je judopaspoort.

Om deel te nemen aan een judo-examen gelden de volgende criteria:

Voor het slippenexamen:

 1. Je ben een judoka en zit langer dan 3 maanden op judo.
 2. Je bent een judoka die in het lopen jaar nog geen 12 jaar wordt en hebt de 6e Kyu (Witteband) of hoger en je hebt nog geen bruine slip aan je obi (band).

Voor het Kyugraad examen:

 1. *Je zit langer dan 6 maanden op judo.
 2. *Voor judoká die in het lopende jaar nog geen 12 jaar worden (met een bruine slip aan hun obi).
 3. *Voor judoká die in het lopende jaar 12 jaar worden of ouder zijn.

*Lidmaatschap van de Judo Bond Nederland is hier verplicht.

Als je lid bent van de Judo Bond Nederland, wordt deze prestatie officieel erkend en vastgelegd bij de Judo Bond Nederland, en kan dit worden ingeschreven in je judopaspoort, waardoor je met vertrouwen kunt streven naar de eerste dan of mogelijk zelfs hoger! Je kunt je direct inschrijven via de volgende link: https://www.jbn.nl/mijn/aanmelden/

Het bondsnummer van JCR-Judo bij de JBN is D2SM182.

Het kyu-systeem

Het kyu-systeem is opgedeeld in verschillende gradaties die hieronder te zien zijn.

kyu-systeem

Onder de leeftijd van 12 jaar wordt er gebruik gemaakt van het slippensysteem. jeugd judoka’s onder de 12 jaar kunnen dus niet zomaar van de 6de kyu (witte band) naar de 5de kyu.(gele band)

6e kyu (witte band)

Voordat je naar de 5e kyu  gaat moet u eerst deze slippen behalen:

 1. 6e kyu (witte band) met een gele slip
 2. 6e kyu (witte band) met een oranje slip
 3. 6e kyu (witte band) met een groene slip
 4. 6e kyu (witte band) met een blauwe slip
 5. 6e Kyu (witte band) met een bruine slip
klik voor de examen eisen t/m 5e Kyu (gele-band)

Heb je nog niet alle slippen behaald dan kunt je nog niet zomaar een 5e kyu bemachtigen. Volgens de nationale graduatie systeem jeugdjudo is er een leeftijdsgrens er moet minimaal 7 jaar zijn om een 5e kyu te bemachtigen.

5e kyu (gele band)

Tussen 5e kyu naar de 4e kyu komen de volgende slippen:

 1. 5e kyu (gele band) met een oranje slip
 2. 5e kyu (gele band) met een groene slip
 3. 5e Kyu (gele band) met een blauwe slip
 4. 5e Kyu (gele band) met een bruine slip
 5.  
klik voor de examen eisen t/m 4e Kyu (oranje-band)

Heb je nog niet alle slippen behaald dan kunt je nog niet zomaar een 4e kyu bemachtigen. 

4e kyu (Oranje band)

Tussen 4e kyu naar 3e kyu komen de volgende slippen:

 1. 3e kyu (oranje band) met een groene slip
 2. 3e kyu (oranje band) met een bruine slip
 3. 3e kyu (oranje band) met een blauwe slip
klik voor de examen eisen t/m 3e Kyu (groene-band)

Heb je nog niet alle slippen behaald dan kunt je nog niet zomaar een 3e kyu bemachtigen.

Tussen 3e kyu naar 2e kyu komen de volgende slippen:

 1. 3e kyu (groene band) met een blauwe slip
 2. 3e kyu (groene band) met een bruine slip
  1.  
klik voor de examen eisen t/m 2e kyu (blauwe band)

Heb je nog niet alle slippen behaald dan kunt je nog niet zomaar een 2e kyu bemachtigen.

2e kyu (Blauwe band)

Tussen 2e kyu naar de 1e kyu komen de volgende slippen:

 1. 2ekyu (blauwe band) met een bruine slip.
klik voor de examens eisen t/m 1 Kyu (bruine bans)

1e kyu (Bruine band)

Je hebt de 1e kyu gehaald  gefeliciteerd, maar je bent nog lang niet klaar. je reis naar de top is pas op de helft.

klik voor de examen eisen 1e-2e en 3e dan

Nadat je de 1e kyu hebt behaald, is er nog maar één stap te zetten naar de 1e dan, oftewel de zwarte band. Na dit punt kun je jezelf verder ontwikkelen om de 2e dan te bereiken. Deze dan-graden zijn vergelijkbaar met de kyu-graden. De hoogste graad is de 11e dan, waarbij je een brede witte band ontvangt. Jigoro Kano, de grondlegger van het judo, bezat de 11e dan.

Om deel te kunnen nemen aan een examen
voor 1e dan dient je tenminste 3 jaar onafgebroken lid van de JBN te zijn

Zwarte band en wat dan?

Na het behalen van je eerste dan kun je niet alleen doorgaan met het bereiken van hogere gradaties, maar je hebt ook de mogelijkheid om een opleiding te volgen en je te specialiseren als gediplomeerd judoleider, judo leraar A of judo leraar B. Deze opleidingen zijn erkend door het ministerie van WVC. Bovendien behoort een opleiding tot judoscheidsrechter ook tot de mogelijkheden.

Het dan systeem 

tussen 1e kyu en 1e dan bedraagt minimaal een jaar. Hoe hogerop de dan hoe langer de wachttijd.

In tegenstelling tot de kyu-examens die afgenomen worden door de judoclubs, wordende 1e t/m 3e dan-examens afgenomen door regionale examencommissies van de JBN.

Zoals je ziet krijgt je voor de eerste 5 dan graden een zwarte band maar hoe hoger u komt, hoe meer strepen u op uw zwarte band krijgt.

Alleen 4e en 5e dan-examens worden afgenomen door landelijke examencommissies van de JBN. De kandidaten van 4e of 5e dan worden beoordeeld door de meesters die 6e of hogere dan hebben.

Na de 8e dan kunt je de 9e en de 10e dan verkrijgen.

De 10e dan is
een speciale band die tot nu toe maar 18 personen op de hele wereld in
beschikking hebben.

11e Dan

De hoogste dan die we kennen, de 11e dan is toegeschreven aan de bedenker van het judo na zijn dood: Jigoro Kano.  In principe kan iedereen deze band halen, maar in praktijk heeft niemand die ooit gehaald en is deze dan tot nu toe nog steeds exclusief voorbehouden tot Jigoro Kano.

Onze sponsors