Recreatief en prestatief Judo
Voor alle leeftijden

Sporten in veilige handen

Stichting JCR-Judo is een Judo club waar het leuk en gezellig is, maar waar evenzeer professioneel, sportief en actief Judo in het ruimste zin van het woord worden beoefend. JCR is er voor de recreatieve als voor de wedstrijdsporter, voor jong en oud, vrouw en man. Ook mensen met een beperking zijn van harte welkom. Al deze groepen moeten zich prima thuis en veilig voelen in onze judo club.

JCR-Judo vindt het niet voldoende om te kunnen zeggen dat we goede activiteiten hebben, een gezonde financiële huishouding of veel leden. We hechten grote waarde aan veiligheid en welzijn binnen onze judoclub, eveneens aan het voorkomen van misbruik en pestgedrag Dit geldt niet alleen voor onze (jeugd) leden en onze medewerkers en vrijwilligers, maar ook voor alle anderen die betrokken zijn bij onze activiteiten. Hier voor hebben we speciaal het pestprotocol protocol tegen intimidatie opgesteld
Voorkomen is beter dan genezen. Dit cliché is misschien wel nergens zo belangrijk als bij misbruik en pestgedrag.
Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon (van buiten de club) en het opstellen van een gedragscode en omgangregels hebben we koers gezet naar een vast beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Daarom hebben wij als judoclub voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, al dan niet betaald, als medewerker vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

Ook vragen wij iedere 2 jaar van iedereen een VOG verklaring die gratis via ons bestuur kan worden aangevraagd voor dat je bij ons vrijwilligers of betaald werk mag kom verrichten. De door JCR aangestelde vertrouwenspersoon buigt zich verder over alle zaken betreffende het onderwerp; “hoe houden wij onze judo club veilig”. en zal dit onderwerp binnen de club begeleiden.

Onze sponsors