Mutatie-/opzegformulier voor het lidmaatschap van JCR-Judo

Wij vinden het jammer dat je overweegt om je lidmaatschap bij JCR-judo op te zeggen. Wij willen je attent maken op de mogelijkheid om een donateurslidmaatschap te nemen voor € 25,00 per jaar. Hiermee steun je de club en profiteer je zelf ook van voordelen.

Wat zijn de voordelen van een donateurslidmaatschap:

  • Geen inschrijfgeld bij terugkomst bij JCR-Judo (je blijft ingeschreven als lid)
  • Het behoud van de kyu- en dan-graad die via JCR-judo gehaald hebt.
  • Voorrang bij een wachtlijst.
  • Je wordt op de hoogte gehouden van alle gezamenlijke JCR-Judo activiteiten.
  • Gratis entree bij door JCR-Judo georganiseerde activiteiten.

Indien u specifieke vragen heeft over uw lidmaatschap, donateurslidmaatschap of het opzeggen van het lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie. U kunt hiervoor bellen of mailen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0628640377. Mailen kan naar ledenadministratie@jcrjudo.nl

U kunt uw lidnummer vinden onder de pasfoto op uw bij uw ledenaccount via de website

Mutatie/opzegformulier lidmaatschap JCR.

Onze sponsors