aangepaste Covid-19 regels vanaf 15 december 2020

Vanaf dinsdag 15 december gaat Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de JCR leden betekent dit dat voor een periode van vijf weken sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. 

De regels zijn:
Jongeren tot 18 jaar kunnen buiten blijven sporten en trainen in teamverband.

 1. We gaan alleen sporten als we geen gezondheidsklachten hebben. Zijn we verkouden (loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts) dan blijven we thuis;
 2. Ontstaan er gezondheidsklachten tijdens het sporten, stop dan onmiddellijk en ga naar huis.
 3.  Zijn er in de directe omgeving (huisgenoten) gezondheidsklachten, blijf dan ook thuis;
 4. Desinfecteer bij binnenkomst de handen;
 5. Ouders hou 1,5 meter afstand bij het brengen en halen van uw kind.
 6. Ga niet eerder naar binnen dan 10 minuten voor aanvang van de activiteit;
 7. Blijf na afloop maximaal 10 minuten in de accommodatie.
 8. Er mogen geen ouders blijven kijken naar de sportles.
 9. Doe warme sportkleding aan.
 10. Ga thuis naar het toilet.
 1. Vanaf 18 jaar geldt buiten een maximum van twee personen, die anderhalve meter afstand moeten houden. Maar geen teamtraining, geen wedstrijden, geen groepslessen en geen competitie. “Een rondje in je eentje hardlopen of fietsen kan altijd en is ook aan te raden”, voegde Rutte daar nog aan toe.

Regels waar wij ons bij JCR-judo aan gaan houden.

Natuurlijk gebruiken we met elkaar ons gezonde verstand.

NOODVERORDERING Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regels ingaande 4-11-2020

Artikel 2.12 Sport

1. Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, sport te beoefenen in een groep van meer dan twee personen.
2. Het is verboden een groepsles te geven dan wel daaraan deel te nemen.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor sportbeoefening door sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de eredivisie en eerste divisie en personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
4. Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten of sportwedstrijden dan wel als toeschouwer bij sportactiviteiten of sportwedstrijden aanwezig te zijn.
5. Het is verboden douches en kleedkamers in sportaccommodaties voor publiek geopend te houden.

Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM in acht:

 • We vragen iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties (tijdens de sportles wordt deze pas afgedaan)
 • De groepsgrootte binnenin de sportzaal is niet meer dan 30 personen inclusief de begeleiders (sportleraren)
 • De kleedkamers zijn gesloten (dus kleed je thuis om, doe je JCR-training jack of een warme jas over je judopak aan en kom naar de club) 
 • De toiletten zijn wel open maar we gebruiken deze zo min mogelijk 
 • Ouders en toeschouwers mogen niet in het gebouw en blijven buiten wachten op hun kinderen met inachtneming van de 1,5m afstand.
 • Alleen als je als ouder/verzorger iets wilt vragen/doorgeven aan de judoleraar kan je met inachtneming van de 1,5m afstand tot de judoleraar met een mondkapje op naar binnen komen.

Houd u zich daar alstublieft aan!

Regels voor de sporters

 1. We gaan alleen sporten als we geen gezondheidsklachten hebben. Zijn we verkouden (loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts) dan blijven we thuis;
 2. Ontstaan er gezondheidsklachten tijdens het sporten, stop dan onmiddellijk en ga naar huis.
 3.  Zijn er in de directe omgeving (huisgenoten) gezondheidsklachten, blijf dan ook thuis;
 4. Desinfecteer bij binnenkomst de handen;
 5. Als we de sportvloer verlaten, respecteren we de 1,5 meter afstand regel 18 jaar en ouder ook op de sportvloer ;
 6. Ga niet eerder naar binnen dan 10 minuten voor aanvang van de activiteit;
 7. Blijf na afloop maximaal 10 minuten in de accommodatie.
 8. Volg de instructies van de zaalbeheerder en/ of de instructies zoals die zijn aangegeven (looproutes enz) bij de entree van de accommodatie.

Regels voor bezoekers per 14 oktober zijn

Hou je aan de regels van de Corona begeleider ter plaatse.
Heeft u iemand gebracht en/ of komt u iemand ophalen: wacht dan buiten de accommodatie. Natuurlijk ook hier de 1,5 meter afstand regel respecteren.( met het advies draag een mondkapje)

Onze sponsors