Plan JCR voor het lokaal sport en beweegakkoord Barendrecht goedgekeurd

JCR heeft samen met de CBS Groen van Prinsterer en de buurt sportcoach het eerste goedgekeurde plan van het lokaal sport en beweeg akkoord van Barendrecht.
De samenwerking tussen deze partijen is tot stand gekomen via een brainstorm sessie in maart jl tussen veel beweging aanbieders in Barendrecht. JCR, CBS Groen van Prinsterer en de buurt sportcoach waren tot de conclusie gekomen dat de motorische vaardigheden van kinderen op de basisschool verbeterd moet worden. Ze hebben uit het sport akkoord toen de ambitie “van jongs af aan vaardig in bewegen” gekozen. Deze staat in het sport akkoord omschreven als: Blijvend bewegen start met het aanleren van motorische vaardigheid van kinderen. Het motorisch bekwamen van kinderen gebeurt door het creëren van voldoende beweegaanbod en vraagt om deskundige kader. Onderwijs, sportaanbieders en andere maatschappelijke partners gaan samenwerken om voldoende kwalitatief aanbod te realiseren.
We gaan nu samen met de samenwerking partners een beweegtest afnemen bij de CBS Groen van Prinsterer en alle kinderen die extra hulp nodig hebben met bewegen worden door gestuurd naar JCR of naar de buurtsportcoach om ze hierin verder te helpen.