Bestuur en commissie

Bestuur

Voorzitter: R van Bakergem

Secretaris: F.T. Geraci

Penningmeester  K. Janssen

Ledenadministratie

A.v Duuren.

Vertrouwenspersoon

Mr M Maris.

Commissie

Technische commissie

Mario Nooitgedagt, Dyon Blom.

Wedstrijden Commissie

Voorzitter:Vera de Lacombe

Lid Nils Jacobsen

Lid Martijn Crijnen


Activiteiten Commissie

Voorzitter: Lisa de Lacombe

Lid Vera de Lacombe

Lid  Martin Crijnen

Sponsoring

info@jcrjudo.nl

pr en Communicatie:

info@jcrjudo.nl

Website

Webmaster      Danny De La-Combé

Sociale media   Dyon Blom

Medische Begeleiding:

Mario Nooitgedagt

Fysiotherapeut: testen & Meten       
Yorick ter Heegde:
Eva v Rijsbergen:

Sportpsycholoog:
Doris zandvliet:

Onze sponsors