Missie en visie

 Doel.

  1. De judo sport promoten in de breedste vorm judo als bewegingsopvoeding,  Met als uitgangspunt veilig en verantwoord sporten.
  2. De mogelijkheid aan te bieden de sporter zelf te laten kiezen tussen recreatie en de wedstrijdsport.
  3. De recreatie judoká  alle technische vaardigheden bij brengen voor een hoger kyu graad of dan graad. Met als uitgangspunt veel plezier in zijn of haar sportbeleving.
  4. De  wedstrijd judoka bij te staan in zijn of haar ontwikkeling in de wedstrijdsport.

Missie:

Elk mens te stimuleren keuzes te maken die leiden tot een gezond en actieve levensstijl, met respect en het naleven van waarde en normen voor een goede maatschappij, waar wij allemaal een aandeel aan hebben.

Visie:

JCR-Judo participeert in de bestaande lokale leer en/of sociale omgeving van mensen men wordt gestimuleerd om keuzes te maken die het maatschappelijk leven positief beïnvloeden. De ingrediënten die nodig zijn om deze wijze het leven vorm te geven komen uit het gedachtegoed van Jigoro Kano de grondlegger van het moderne judo. Zoals het ontwikkelen van een goed moraal de verfijning van de persoonlijke ontwikkeling en het toepassen hiervan in het dagelijks leven. met als spreuk

Het is niet belangrijk om beter te zijn dan een ander,
Het is belangrijk om beter te zijn dan gisteren

Jigoro Kano

Onze sponsors