School Sport

In 1882 bedacht de Japanse pedagoog Jigoro Kano judo: als onderwijsmethodiek en weerbaarheidstraining voor lichaam en geest. Deze methodiek brengen wij in een modern jasje de basisschool in. Dit doen wij met verschillende elementen die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Aansluitend op de kerndoelen van het primair onderwijs.
Voor Kano was de training van het lichaam belangrijk. Daarnaast was de training van de geest en het continu streven van het verbeteren van de persoonlijkheid een primair doel. Kano was ervan overtuigd dat uitoefening van het judo zou leiden tot het worden van een sympathieker mens. In een gezonder lichaam. Een van de mooiste en bekendste uitspraken van Kano vormt ons JCR-Judo motto:

Het is niet belangrijk om beter te zijn dan een ander, het is belangrijk om beter te zijn dan gisteren.

Onze sponsors